Gruppträning

Sommaren och höstterminen 2021 avgifter

Terminsavgifter:
Terminskort ..............700 kr gäller på alla pass
Klippkort 10 ggr........ 600 kr gäller på alla pass

Reducerad avgift 500 kronor för nya medlemmar som börjar fr o m vecka 45 på hösten, och fr o m vecka 12 på våren.

Betalning – Gruppträning
Du kan köpa terminskort kontant vid passen eller förskottsbetala
till vårt plusgirokonto eller till swish.

Gör så här:
1. Betala terminsavgiften till vårt plusgiro 83 29 23-7.
2. Tag med kvitto på inbetalningen till passet och
lämna/visa det för värden, så får du ditt terminskort.
3. Det går också att köpa terminskort av värden mot
kontant betalning.

Betalning via swish görs till nummer 123 072 63 15
Ta med mobilen till passet och visa din betalning!

Klippkort köper du direkt av värden vid passet.

Nyheter/Meddelanden

Fr o m hösten 2020 har vi inte längre någon barngymnastik
__________________________________________________

PASSÄNDRINGAR

__________________________________________________________