Sidhuvudbild

Gruppträning

Vårterminen 2020 avgifter

Terminsavgifter:
Terminskort ..............700 kr gäller på alla pass
Klippkort 10 ggr........ 500 kr gäller på alla pass

Reducerad avgift 500 kronor för nya medlemmar som börjar fr o m vecka 12 på våren.

Betalning – Gruppträning
Du kan köpa terminskort kontant vid passen eller förskottsbetala
till vårt plusgirokonto eller till swish.

Gör såhär:
1. Betala terminsavgiften till vårt plusgiro 83 29 23-7.
2. Tag med kvitto på inbetalningen till passet och
lämna/visa det för värden, så får du ditt terminskort.
3. Det går också att köpa terminskort av värden mot
kontant betalning.

Betalning via swish görs till nummer 123 072 63 15
Ta med mobilen till passet och visa din betalning!

Klippkort köper du direkt av värden vid passet.

Nyheter/Meddelanden

Vi följer utvecklingen kring coronaviruset och ber er att hålla avstånd då ni deltar i våra aktiviteter, samt att ni gärna kan använda handskar. Vid våra aktiviteter får det maximalt vara 50 personer inklusive instruktör och värd.
______________________________________________________________
PASSÄNDRINGAR
________________________________________________________________________________________________________________________________