Gruppträning

Avgifter - Gruppträning

Klippkortet har ingen begränsad giltighetstid och kan delas med annan person.

Terminskort ..............800 kr gäller på alla pass
Klippkort 10 ggr........ 700 kr gäller på alla pass
Engångsbiljett........... 75 kr per gång

Reducerad avgift 600 kronor för nya medlemmar som börjar fr o m vecka 45 på hösten, och fr o m vecka 12 på våren.

Betalning - Gruppträning

Du kan köpa terminskort kontant vid passen eller förskottsbetala
till vårt plusgirokonto eller till swish.

Gör så här:
1. Betala terminsavgiften till vårt plusgiro 83 29 23-7.
2. Tag med kvitto på inbetalningen till passet och
lämna/visa det för värden, så får du ditt terminskort.
3. Det går också att köpa terminskort av värden mot
kontant betalning.

Betalning via swish görs till nummer 123 072 63 15

Ta med mobilen till passet och visa din betalning.

Klippkort / Engångsbiljett köper du direkt av värden på passet.

Nyheter/Meddelanden

________________________________________________________

PASSÄNDRINGAR
________________________________________________________