Om Täby Gymmix

Varmt välkommen till höstterminen 2023

Ta med egna redskap såsom band, hantlar och matta där det framgår av schemat.

INFORMATION OM ANPASSNINGAR KRING COVID-19

Restriktionerna är borttagna fr o m 2022-02-09 men vi måste fortsätta att vara ansvarsfulla och hålla avstånd. Stanna hemma om du är sjuk eller känner dig minsta krasslig.

ÅRSMÖTE

Föreningens årsmöte hålls före utgången av februari månad
(2024: vecka 6-7).Tidpunkt för mötet meddelas senast tre veckor före på hemsidan samt i lokaltidningen Mitt i Täby. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Årsmöteshandlingar mailas vid förfrågan en vecka före mötet.

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2023
Verksamhetsberättelse 2022
Resultatrapport 2022
Balansrapport 2022
Revisionsberättelse 2022
Verksamhetsplan 2023
Budgetförslag 2023

Grindtorp1.jpg

Nyheter/Meddelanden

LEDARE SÖKES

Vi söker med ljus och lykta efter en eller flera ledare inför höstterminen
som startar den 4 september. I första hand söker vi ledare till pass i
Afrodans och Yoga. Om du är intresserad eller vet någon som kan
vara det så hör av dig via mail till info@tabygymmix.se

________________________________________________________

PASSÄNDRINGAR

________________________________________________________