Om Täby Gymmix

Varmt välkommen 2023

Ta med egna redskap såsom band, hantlar och matta där det framgår av schemat.

INFORMATION OM ANPASSNINGAR KRING COVID-19

Restriktionerna är borttagna fr o m 2022-02-09 men vi måste fortsätta att vara ansvarsfulla och hålla avstånd. Stanna hemma om du är sjuk eller känner dig minsta krasslig.

ÅRSMÖTE

Föreningens årsmöte hålls före utgången av februari månad
(2024: vecka 6-7).Tidpunkt för mötet meddelas senast tre veckor före på hemsidan samt i lokaltidningen Mitt i Täby. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Årsmöteshandlingar mailas vid förfrågan en vecka före mötet.

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2023
Verksamhetsberättelse 2022
Resultatrapport 2022
Balansrapport 2022
Revisionsberättelse 2022
Verksamhetsplan 2023
Budgetförslag 2023

Grindtorp1.jpg

Nyheter/Meddelanden

________________________________________________________

PASSÄNDRINGAR
________________________________________________________