Om Täby Gymmix

ÅRSMÖTE

Föreningens årsmöte hålls söndagen den 24 mars 2024 klockan 15.00 i stora konferensrummet vid centercourten i Tibblehallen. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Årsmöteshandlingar publiceras här en vecka före mötet eller mailas vid förfrågan. Observera att detta
årsmöte ska behandla förslag till ändring av stadgar, se nedan.

Förslag till nya stadgar 2024
Verksamhetsberättelse 2023
Resultaträkning 2023
Balansräkning 2023
Revisionsberättelse 2023
Budgetförslag 2024

Grindtorp3.jpg

Nyheter/Meddelanden

FaR
Täby Gymmix är fr o m oktober 2023 FaR-Certifierad Aktivitetsarrangör.
Se information under fliken Gruppträning FaR.
________________________________________________________

LEDARE SÖKES
Vi söker med ljus och lykta efter en eller flera ledare.
Om du är intresserad eller vet någon som kan vara det så hör av dig
via mail till info@tabygymmix.se
________________________________________________________
PASSÄNDRINGAR
________________________________________________________