Om Täby Gymmix

Varmt välkommen till vårterminen 2023

Ta med egna redskap såsom band, hantlar och matta där det framgår av schemat.

INFORMATION OM ANPASSNINGAR KRING COVID-19

Restriktionerna är borttagna fr o m 2022-02-09 men vi måste fortsätta att vara ansvarsfulla och hålla avstånd. Stanna hemma om du är sjuk eller känner dig minsta krasslig.

ÅRSMÖTE

Föreningens årsmöte hålls före utgången av februari månad. Tidpunkt för mötet meddelas senast tre veckor före på hemsidan samt i lokaltidningen Mitt i Täby. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.

Välkommen på årsmöte söndagen den 19 februari 2023 klockan 15.00
på Tibblevallen
.

Grindtorp1.jpg

Nyheter/Meddelanden

__________________________________________________________

PASSÄNDRINGAR
__________________________________________________________