Adresser till träningslokalerna

Ellagårdsskolan, Ellagårdsvägen 21, Täby
Engelska skolan, Nytorpsvägen 7, Täby
Grindtorpshallen, Grindtorpsvägen 1 A, Täby
Näsbyparksskolan, Centralvägen 37, Täby
Tibblehallen, Attundavägen 5-7, Täby

Nyheter/Meddelanden

VÄLKOMMEN TILL SOMMARMOTIONEN

Stavgången i Ensta på tisdagskvällarna är gratis.
Övriga pass enligt priser
under fliken Gruppträning.

_________________________________________________________

PASSÄNDRINGAR

__________________________________________________________