Sidhuvudbild

Adresser till träningslokalerna

Enhagenskolan, Enhagsslingan 23, Täby
Grindtorpshallen, Grindtorpsvägen 1 A, Täby
Näsbyparkskolan, Centralvägen 37, Täby
Näsby Slott, Slottshallen, Djursholmsvägen 30, Täby
Tibblebadet/Tibblehallen, Attundavägen 5-7, Täby

Nyheter/Meddelanden

Vi följer utvecklingen kring coronaviruset och ber er att hålla avstånd då ni deltar i våra aktiviteter, samt att ni gärna kan använda handskar. Vid våra aktiviteter får det maximalt vara 50 personer inklusive instruktör och värd.
______________________________________________________________
PASSÄNDRINGAR
________________________________________________________________________________________________________________________________