Adresser till träningslokalerna

Enhagenskolan, Enhagsslingan 23, Täby
Grindtorpshallen, Grindtorpsvägen 1 A, Täby
Näsbyparkskolan, Centralvägen 37, Täby
Tibblehallen, Attundavägen 5-7, Täby

Nyheter/Meddelanden

Fr.o.m. hösten 2020 har vi inte längre någon barngymnastik.
__________________________________________________

PASSÄNDRINGAR

___________________________________________________________