Sidhuvudbild

Betalning

qr.png Terminsavgift: 650 kr

Betalas vid terminsstarten till plusgirokonto 83 29 23-7
Betalning via swish görs till nummer 123 072 63 15

OBS! Glöm inte att skriva barnets namn, samt vilken tid, dag och skola som ert barn har gymnastik.

Nyheter/Meddelanden

Vi följer utvecklingen kring coronaviruset och ber er att hålla avstånd då ni deltar i våra aktiviteter, samt att ni gärna kan använda handskar. Vid våra aktiviteter får det maximalt vara 50 personer inklusive instruktör och värd.
______________________________________________________________
PASSÄNDRINGAR
________________________________________________________________________________________________________________________________