Sidhuvudbild

Anmälan

För barngymnastik/Bamsegympa krävs föranmälan, detta görs endast via mail till info@tabygymmix.se

Meddela barnets namn, adress, telefonnummer och de sex första siffrorna i barnets personnummer.

Ert barn kommer att ställas i kö för barn födda samma år och detta enligt det datumet som mailet inkom till Täby Gymmix. Vi meddelar er då vi mottagit anmälan. Vi hör därefter av oss när vi har möjlighet att erbjuda en plats i någon av våra barngrupper med passande ålder. Ni kan då antingen tacka ja eller nej till platsen.

Då vi till de flesta av våra grupper har barn på kö gäller följande, att om man efter 2 ggr in på terminen inte varit närvarande eller inte meddelat ledaren om frånvaro, så mister man sin plats i gruppen.

Barnen som har deltagit i gympan under höstterminen har automatiskt plats till vårterminen, samma tid och plats, och behöver inte göra någon nyanmälan.

Önskar ni INTE ha kvar er plats, anmäl detta snarast möjligt till info@tabygymmix.se

Nyheter/Meddelanden

Vi följer utvecklingen kring coronaviruset och ber er att hålla avstånd då ni deltar i våra aktiviteter, samt att ni gärna kan använda handskar. Vid våra aktiviteter får det maximalt vara 50 personer inklusive instruktör och värd.
______________________________________________________________
PASSÄNDRINGAR
________________________________________________________________________________________________________________________________